อ.บุญเพ็ง
โทร 095 920 3289, 093 059 8987
  • th

รีวิวลูกค้า


รีวิวลูกค้า

 

รีวิวลูกค้า

 

จัดส่งหน่อพันธุ์กล้วยหอมทอง 1,000 หน่อ

ให้คุณเอกชาติ ถึงบ้านที่ อ.ภูกระดึง จ.เลย
 

 

จัดส่งหน่อพันธุ์กล้วยหอมทอง 500 หน่อ

จัดส่งให้ถึงบ้านที่ ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

 

เตรียมจัดส่งหน่อพันธุ์กล้วยหอมทอง 1,500 หน่อ

ให้สมาชิกที่ บ.นาวัง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

 

จัดส่งหน่อพันธุ์กล้วยหอมทอง 1,500 หน่อ

ถึงแปลงเตรียมปลูกกล้วยหอมทองสมาชิกที่บ.นาวัง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

 

จัดส่งหน่อพันธุ์กล้วยหอมทอง250หน่อ ให้คุณหมึก หัวหน้าเกษตร

สำนักงานเกษตรอ.นาดูน จ.มหาสารคาม

 

จัดส่ง หน่อกล้วยน้ำว้าปากช่องห้าสิบ100หน่อ และ หน่อพันธุ์กล้วยหอมทอง100หน่อ

ให้คุณเจี๊ยบ ยังจุดนัดพบที่อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

 

ส่งออกประเทศเวียดนาม 7,000 หน่อ กว่าจะได้ครบเย็นพอดี

 

คณะของคุณจักรพงษ์และเพื่อนๆ เดินทางมาจากอ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ มาศึกษาดูงานการปลูกกล้วยหอมทอง

 

ลูกค้าเดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานกล้วยหอมทองและข่าเหลือง

 

จัดส่งให้สมาชิกปลูกกล้วยหอมทอง ถึงบ้านที่ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ‎หน่อพันธุ์กล้วยหอมทอง 850 หน่อ

 

คุณหอ จาก บ.วังตาท้าว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ มารับหน่อพันธุ์กล้วยหอมทอง 400 หน่อ ไปปลูกในพื้นที่ 1 ไร่

 

ลูกค้าเดินทางมารับ หน่อพันธุ์กล้วยหอมทอง 39 หน่อ นำไปปลูกที่จ.ร้อยเอ็ด

 

ลูกค้าเดิมแวะรับหน่อพันธุ์กล้วยหอมทอง 200 หน่อ

 

ลูกค้าจากจ.สุรินทร์ มารับกล้วยหอมทองเพาะชำ 20 ต้น สวนของเราเพาะจากหน่อถุงละหน่อ แช่น้ำยากันเชื้อราก่อนเพาะลงถุง

 

ลูกค้าเดิมจากอ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ มารับหน่อพันธุ์กล้วยหอมทอง 30 หน่อ รอบที่ 3 แล้ว

 

ลูกค้าเดิมจากอ.สีชมพู จ.ขอนแก่น มารับ‎หน่อพันธุ์กล้วยหอมทอง 100 หน่อ มารับครั้งที่ 2 แล้ว